O pálenici

Prevádza pestovateľskej pálenice funguje v mesiacoch august až marec, podľa požiadaviek zákazníkov, najskôr sa pália kvasy čerešní a hrušiek, neskôr kvasy zo sliviek, jabĺk, vínne kvasnice... Na prihlasovanie kvasov je dopredu ohlásený termín, kedy sa môžu zákazníci prihlásiť na pálenie, v prípade, že tento termín nestihnú môžu sa nahlásiť telefonicky na týchto telefónnych číslach:

Počas prevádzky:    037 / 630 13 44

Mimo prevádzky:     0905 565 106

 

      Pestovateľskú pálenicu v Topoľčiankach kúpila základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v roku 1995 od firmy Old Herold Trenčín. Bola to schátralá budova, ktorú bolo treba rekonštruovať. V roku 1999 sa uskutočnila oprava strechy, preškridľovanie, oprava komínu, a opornej steny. Tiež bolo potrebné urobiť nevyhnutné opravy interíru pálenice, bola nainštalovaná nová protiskzová podlaha, urobili sa obklady do výšky 180 cm, vymaľovali sa vnútorné priestory. V tom čase sa uskutočnila aj plynofikácia pálenice.  V roku 2003 na základe nových bezpečnostno-hygienických požiadaviek bola urobená prístavba pálenice, keď sa dobudovala spoločenská miestnosť a WC pre zákazníkov. Prevádzka pálenice si vyžaduje celoročnú starostlivosť a neustále udržovanie technologických zariadení, v roku 2007 sa zakúpilo nasávacie zariadenie, v roku 2009 bol vymenený hlavný kotol, v roku 2010 vymenený rektifikačný kotol, v roku 2011 úplne vymaľovaný interiér pálenice, vymené rúry do chladiča, ktoré sú teraz podobne ako kotle medené a prispievajú k vysokej kvalite pálenky.

Image   Image   Image   Image