Výbor

 Od volieb na výročnej členskej schôdzi dňa 28.2.2015 pracuje výbor ZO SZZ v Topoľčiankach v tomto zložení:

Miroslav Toman - predseda
Ing. Jaroslav Hrdlovič - podpredseda pre záhradníctvo
Štefan Krajčo - podpredseda pre vinohradníctvo
Ernestína Šimeková - hospodár
Ing. Jozef Haspra - tajomník
Marta Siklienková
Ing. Vladimír Fiala
Ladislav Hečko
Ján Kazík
Branislav Kukla
Jozef Mašír

 

Kontrolná a revízna komisia pracuje v zložení:

Mgr. Ladislav Šusták - predseda
Jaroslav Švec
Jaroslav Antal

vybor